Zasady i warunki

Zasady i warunki


1. Zasady
Wchodząc na tę stronę godzisz się na Zasady i warunki korzystania z niej oraz wszystkie obowiązujące przepisy prawa oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących lokalnych przepisów. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek z tych zasad, nie wolno Ci korzystać ani wchodzić na tę stronę. Materiały zawarte na tej stronie są chronione obowiązującymi prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków handlowych.


2. Licencja użytkowa
Dopuszcza się tymczasowe ściągnięcie jednej kopii materiałów (informacje lub oprogramowanie) ze strony internetowej VENUS PUZZLE s.r.o. tylko i wyłącznie w celu personalnego, niekomercyjnego i tymczasowego przeglądania ich treści. Oznacza to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytularnych praw i w ramach owej licencji nie możesz:
modyfikować ani kopiować materiałów,
korzystać z materiałów w jakichkolwiek celach komercyjnych lub jakikolwiek sposób publicznie wyświetlać ich treść (komercyjnie lub niekomercyjne),
próbować dekompilować lub odtwarzać kod źródłowy oprogramowania zawartego na stronie internetowej VENUS PUZZLE s.r.o.,
usuwać z materiałów informacje dotyczące ochrony prawami autorskimi lub inne oznaczenia dotyczące praw własności i
przekazywać materiały innej osobie lub ustawiać linki „lustra” do materiałów na innym serwerze.
Licencja zostanie automatycznie unieważniona jeśli naruszysz jakiekolwiek z wyżej opisanych ograniczeń oraz może zostać zakończona przez VENUS PUZZLE s.r.o. w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania materiałów lub po zakończeniu tej licencji, musisz natychmiast zniszczyć jakiekolwiek ściągnięte materiały znajdujące się w twoim posiadaniu zarówno w elektronicznej jak i wydrukowanej formie.


3. Wyłączenie odpowiedzialności
Materiały na stronie internetowej VENUS PUZZLE s.r.o. są dostarczone w aktualnym stanie (bez gwarancji). VENUS PUZZLE s.r.o nie daje żadnych gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych i niniejszym zrzeka się oraz neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki handlowe, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Dodatkowo, VENUS PUZZLE s.r.o. nie gwarantuje i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności korzystania z materiałów na jego stronie internetowej lub w inny sposób związanych z tymi materiałami czy też znajdujących się na witrynach związanych z tą stroną.


4. Ograniczenia
W żadnym wypadku VENUS PUZZLE s.r.o. lub jej dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym bez ograniczeń szkody za utratę danych lub zysków czy też ze względu na przerwy w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej Venus Puzzle s.r.o. nawet jeśli VENUS PUZZLE s.r.o. lub upoważniony przedstawiciel VENUS PUZZLE s.r.o. zostali powiadomieni ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ze względu na to, że niektóre jurysdykcje nie pozwalają na stosowanie ograniczeń domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.


5. Poprawki i błędy
Materiały na stronie internetowej VENUS PUZZLE s.r.o. mogą zawierać techniczne, typograficzne lub fotograficzne błędy. VENUS PUZZLE s.r.o. nie gwarantuje, że materiały na stronie są dokładne, kompletne czy aktualne. VENUS PUZZLE s.r.o. może w dowolnym czasie i bez powiadomienia wprowadzić zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie. Jednakże VENUS PUZZLE s.r.o. nie zobowiązuje się do aktualizowania tych materiałów.


6. Linki
VENUS PUZZLE s.r.o. nie przejrzała wszystkich stron połączonych linkami ze swoją witryną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z tych stron. Umieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez VENUS PUZZLE s.r.o. tej strony. Korzystanie z zalinkowanych stron odbywa się na własne ryzyko użytkownika.


7. Prawa autorskie obrazów
Klienci muszą zrozumieć, że nie możemy odtwarzać w formie prezentów, drukować lub przywracać/stosować efektów na tych zdjęciach i obrazach, świadczonych drogą elektroniczną lub listownie, które są chronione prawami autorskimi. Zazwyczaj profesjonalnie zrobione zdjęcia są chronione prawem autorskim fotografa i mogą być powielane jedynie za jego zgodą, za którą często wymagana jest opłata. Nielegalne powielanie może spowodować podjęcie działań prawnych przez fotografa. Przesyłając do nas zdjęcia w celu przywrócenia lub powielenia w formie foto prezentu potwierdzasz, że żadne prawa autorskie nie zostały naruszone. Nie ponosimy odpowiedzialności, wobec Ciebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, za takie naruszenie praw autorskich, nawet jeśli ta strata lub uszkodzenie było przewidywalne lub jego możliwość została podana do wiadomości Venus Puzzle.
Będziesz odpowiedzialny za wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich, które powstaną.


8. Modyfikacja warunków korzystania z serwisu
VENUS PUZZLE s.r.o. może w dowolnym czasie i bez powiadomienia wprowadzić zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie. Wchodząc na tę stronę godzisz się na aktualne Zasady i warunki korzystania z niej.


9. Prawo właściwe
Jakiekolwiek roszczenia związane ze stroną internetową VENUS PUZZLE s.r.o. będą rozpatrywane z uwzględnieniem praw UE oraz Słowacji bez względu na ich sprzeczność z przepisami prawa.
Ogólne zasady i warunki mają zastosowanie względem użytkowania strony internetowej.


10. Wysyłka i cła
Cła i opłaty celne są zawsze odpowiedzialnością odbiorcy. Odbiorca może być zobowiązany do zapłaty ceł lub podatków pobieranych w momencie, gdy wysłany towar dotrze do Twojego kraju. Zgodnie z naszym doświadczeniem nie ma żadnych podatków i opłat celnych za importowanie „tekturowych puzzli” w Europie, USA i Kanadzie. Dodatkowe opłaty za odprawę celną muszą zostać poniesione przez klienta, dlatego że my nie mamy nad nimi żadnej kontroli. Przepisy celne w różnych krajach znacząco się różnią, dlatego też powinieneś skontaktować się ze swoim lokalnym urzędem celnym, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Kontakty firmy:

VENUS PUZZLE s.r.o.
Soblahov 480
913 38 Soblahov
Słowacja

url: www.venuspuzzle.pl
ID: 44690347
tel: +421 949 515910

Puzzle na podstawie zdjęcia
Poradnik wyboru zdjęcia
Wybierz produkt:
 
Kreator kolaży online

Kreator kolaży online

Zastanawiając się nad Zdjęcia?

Najtrudniejsza zagadka, jaką kiedykolwiek Próba montażu biorące pole krowy; to było piękne zdjęcie: czarne i białe krów rozsianych toczenia zielonym wzgórzu To traszki spotkać niebieskim bezchmurnym niebie.

Więcej artykułów »